יום ש', א’ בניסן תשע”ח
דף הבית אודות ‏יגאל אלון ‏האיש סיפורו ‏של בית ‏החינוך ‏ גלריית תמונות יצירת קשר
להורים שלום ! מצורפות רשימות ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ז.

להורים שלום ! מצורפות רשימות ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ז. ילדים שלא נמצאים בפרויקט ההשאלה - שימו לב לספרי מדעים בשכבות ד' ה' ו' ישנה מהדורה מחודשת. ספרי חשבון לשכבה ג' : בימים אלו אמור להתקבל אישור ממשרד החינוך למהדורה חדשה. לתלמידי ההשאלה - בית הספר ירכוש את הספרים הרלוונטיים בתחילת השנה עם קבלת האישור. לתלמידים שאינם בהשאלה תשלח הודעה לקראת פתיחת שנת הלימודים על הספרים המבוקשים. שכבה ג' העולים בתשע"ז לכיתה ד' לא נאספו חוברות וספרים באנגלית CLICK 2 בחוברות ישתמשו בשנה הבאה (תשע"ז) מילון כיס (שכבה ב') ואטלס ( לשכבות ה' + ו') לא נכללים בפרויקט ההשאלה. שכבה ה' העולים בתשע"ז לכיתה ו' שלא בהשאלה יש לשמור את הספר "מסביב לים התיכון". בתחילת שנת הלימודים תלמידי בית הספר יקבלו יומן בית ספרי לתלמיד. לתלמידים בפרויקט ההשאלה - חלוקת הספרים תתקיים לקראת סוף אוגוסט. על מועדי החלוקה תמסר הודעה בהמשך. בברכה לבנה נוידרפר שולמית זיני מנהלת בית החינוך רכזת משאבים כיתות א.doc כיתות ב.doc כיתות ג.doc כיתות ד.doc כיתות ה.doc כיתות ו.doc